Vereffening door het Erfrecht Bureau

Het Erfrecht Bureau vereffent de erfenis bij schulden

Een erfenis kunt u op twee manieren aanvaarden: zuiver of beneficiair. Als u zuiver aanvaart bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis; bij beneficiaire aanvaarding bent u alleen naar rato van uw erfdeel aansprakelijk en niet met uw eigen vermogen.

Als de erfenis beneficiair is aanvaard, moet deze volgens de wet ‘vereffend’ worden. Dat betekent dat eerst de schulden worden voldaan en dat de erfenis pas hierna verdeeld wordt. De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar of stellen deze aan: een notaris of erfrechtspecialist. In de vereffening worden alle schulden vastgesteld en (naar rato) voldaan waarna het resterende saldo onder de erfgenamen verdeeld kan worden.

Steeds vaker worden erfenissen beneficiair aanvaard. Bijvoorbeeld omdat er lang geen contact meer is met de overledene of als Goede Doelen erfgenaam zijn die op grond van hun statuten verplicht zijn om beneficiair te aanvaarden.

Als de executeur kan aantonen dat er “ruimschoots” voldoende in de boedel zit om alle schulden te betalen hoeft er niet op de formele manier vereffend te worden en kan er gewoon door de executeur worden afgewikkeld.

In principe zijn de erfgenamen zelf vereffenaars van de erfenis. In sommige gevallen benoemt de rechtbank een vereffenaar op verzoek van een van de erfgenamen of een schuldeiser. Bijvoorbeeld als de erfgenamen niet op een lijn zitten, de boedel niet beheerd wordt of als zij graag een professionele vereffenaar willen laten benoemen.

Het Erfrecht Bureau ondersteunt bij de vereffening van de erfenis of kan de vereffening geheel overnemen. mr. Jorrit den Besten is vereffenaar. 

Als u een executeur zoekt voor uw erfenis of deze moet vereffenen neem dan contact op met Jorrit den Besten van het Erfrecht Bureau.