Het intakegesprek bij het Erfrecht Bureau is altijd gratis en vrijblijvend.

Als het Erfrecht Bureau voor u aan de slag gaat rekenen wij de volgende kosten voor onze werkzaamheden:

  • het wettelijk loon van 1% van het saldo van de nalatenschap is van toepassing verklaard in het testament; of
  • er wordt in onderling overleg een vast tarief voor de werkzaamheden van het Erfrecht Bureau afgesproken; of
  • de werkzaamheden worden op basis van een uurtarief verricht

Het standaard uurtarief van het Erfrecht Bureau is € 130 + BTW.