Het intakegesprek bij het Erfrecht Bureau is altijd gratis en vrijblijvend.

Als het Erfrecht Bureau voor u aan de slag gaat rekenen wij de volgende kosten voor onze werkzaamheden:

  • de werkzaamheden worden op basis van een uurtarief verricht;
  • er wordt in onderling overleg een vast tarief voor de werkzaamheden van het Erfrecht Bureau afgesproken;