Het Erfrecht Bureau wikkelt erfenissen af. Erfrechtspecialist Jorrit den Besten adviseert over de afwikkeling van erfenissen en is ook vereffenaar en executeur.

Erfrechtspecialist Jorrit den Besten adviseert en bemiddelt bij de afwikkeling, vereffening en verdeling van erfenissen en wordt daarin ook als vereffenaar of executeur benoemd. Jorrit is als executeur aangesloten bij de Nederlandse Orde van Executeurs (NOVEX).
Afwikkeling van de erfenis

Na een overlijden moet u als erfgenaam veel zaken regelen. Praktische zaken waar u niet meteen aan denkt, of wilt denken. Zoals de aangifte Erfbelasting, het regelen van de begrafenis of de betaling van lopende rekeningen. Maar ook vragen als wie moet de Erfbelasting betalen en of de langstlevende in de woning kan blijven wonen spelen een rol bij de afwikkeling van een erfenis. Het Erfrecht Bureau kan de gehele erfenis of een deel daarvan voor u afwikkelen.

Waar helpt het Erfrecht Bureau u mee?

Het Erfrecht Bureau helpt en adviseert bij:

 • het opstellen van de boedelbeschrijving 
 • het berekenen van de erfenis
 • de aangifte Erfbelasting
 • de uitvoering van uw taak als executeur 
 • de bemiddeling bij conflicten tussen erfgenamen onderling en/of met de executeur / vereffenaar
 • het opeisen van de legitieme portie
 • de berekening van uw erfdeel, legitieme portie of legaat [n.b. een legitieme portie is de helft van het normale erfdeel en een  legaat is een geldsom of een bepaald goed, b.v. een huis, wat iemand van de overledene krijgt]
 • advies rondom giften, schenkingen en de inbreng daarvan in de erfenis
Vereffening

Als de erfenis beneficiair is aanvaard, moet deze volgens de wet ‘vereffend’ worden. Dat betekent dat eerst de schulden worden voldaan en dat de erfenis pas hierna verdeeld wordt. De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar of stellen deze aan: een notaris of erfrechtspecialist. In de vereffening worden alle schulden vastgesteld en (naar rato) voldaan waarna het resterende saldo onder de erfgenamen verdeeld kan worden.

Het Erfrecht Bureau kan de erfgenamen ondersteunen bij de vereffening of de vereffening geheel overnemen. Jorrit den Besten van het Erfrecht Bureau treedt ook op als vereffenaar.

Het Erfrecht Bureau helpt en adviseert bij:

 • de vereffening van de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding [n.b. bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de erfenis onder het voorbehoud dat u niet aansprakelijk bent voor de schulden] of als u schuldeiser bent
 • de uitoefening van uw taak als vereffenaar
 • het voeren van de vereffeningsprocedure bij de rechtbank

Als u de erfenis moet vereffenen en/of u zoekt een vereffenaar neem dan contact op met Jorrit den Besten van het Erfrecht Bureau.

Executeur

U kunt het Erfrecht Bureau laten optreden als executeur in uw nalatenschap. In dat geval verzorgen wij alle zaken die tot de taak van de executeur behoren, zoals het verzorgen van de uitvaart, het beheer van (de goederen van) de nalatenschap, de betaling van de schulden en afgifte van de legaten en het verzorgen van de aangifte erfbelasting en de betaling daarvan.

Verdeling

De verdeling is het sluitstuk van de erfenis. Na betaling van alle schulden wordt de erfenis tussen de erfgenamen verdeeld. Iedere erfgenaam krijgt zijn of haar erfdeel. Daarna is de erfenis afgerond.

Het Erfrecht Bureau helpt u bij:

 • het advies over de verdeling van de erfenis volgens het testament of de wettelijke verdeling
 • het bemiddelen en oplossen van (dreigende) conflicten over de verdeling van de erfenis samen met u en de andere erfgenamen
 • het voeren van een verdelingsprocedure bij de rechtbank
Jorrit den Besten van het Erfrecht Bureau is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Executeurs (NOVEX)